Kontakta oss

Tel: +46 8-594 921 30
Starrmossen, 195 96 Rosersberg
Hitta hit...

Benstocken finns omtalad redan i tidiga skrifter som "Torpet vid kärret". De tre gårdarna vid Benstocken låg där SAS Arlandia hotell nu ligger, till höger om motorvägsavfarten, strax före Arlanda flygplats. I de kärrliknande markerna hade Ärlinghundra sin avrättningsplats. Det är därifrån namnet Benstocken kommer. Gården Benstocken finns omtalad i skrifter under 1600-talet. En karta över hemmandet upprättades den 28 juli 1708. Benstocken bestod då av en äga med lite uppodlad mark i anslutning till Stokärret och till Långåsvägen mellan Norrsunda och Vidbo.

Landshövding Johan Höghusen kom med nya länsförordningar 1714. Han omnämner, i den del som berör Husby - Ärlinghundra socken, Benstocken som "torpet vid kärret". Den dåvarande ägaren till torpet hette Eric Sundell. Sundell lär ha varit regementsskrivare vid Konungens livregementes livkompani, som hade sin övningsplats vid Arenberga. Ägorna uppodlades och en stor del av det så kallade Storkärret dikades ut och odlades upp. Gården delades under 1800-talet, och den uppodlade delen kom då att ligga under Lilla Benstocken. Christian Fritjof Cedergren köpte Benstocken i december 1893. Han var då ägare till en gård i Elgesta. Sonen Vilhelm Fritjof Cedergren föddes på Elgesta den 6 april 1875. Gården Benstocken gick sedan i arv från far till son. Vilhelm Fritjof Cedergren brukade sedan gården från 1903.

Vid Arlandas utbyggnad...

inköptes gården av Luftfartsverket under 1950-talet och arrenderades ut till lantbrukare Isak och Gerda Andersson. Gården hade då 58 hektar varav 42½ hektar åker och resten skog. Huvudbyggnaden, uppförd 1874, bestod av två lägenheter om fem rum två kök och två hallar. Byggnaden moderniserades 1946. Stallbyggnaden avsedd för fyra hästar uppfördes 1890. Ladugården uppfördes 1930 och var avsedd för 30 nötkreatur. Lilla Benstocken bestod av tre hektar varav två och en halv hektar åker och resten skog. Gården förvärvades 1923. Huvudbyggnaden bestod av trä och omfattade år 1935, fem rum ett kök och två hallar. Byggnaden moderniserades 1945. Stallet uppfördes 1928 och var avsett för två hästar. Ladugården var från 1925 och inrymde fyra nötkreatur. Gården ägdes av småbrukare August och Gerda Wahlström. Benstockslund var beläget norr om gården Benstocken och disponerades av anläggningsarbetare Karl och Märta Holmin omkring 1940. De tre gårdarna låg i en liten dalsänka som löper utefter Långåsen i nordsydlig riktning. Öster om gårdarna upp mot Långåsen ligger Karlshill som under den första delen av 1900-talet ägdes av makarna C.A. och Hilda Ström. Ström var något av en mångsysslare på orten och en god historieberättare. Han hade stort intresse för gamla ting och gjorde många fynd i mossmarkerna vid Långåsen.

Ibland kan det finnas anledning att stanna upp och fundera över de olika namnen och dess ursprung. Ett namn av intresse är Benstocken. De tre gårdarna vid Benstocken låg där SAS Arlandia hotell nu reser sig till höger om motorvägsavfarten strax före Arlanda flygplats. Gårdarna låg utefter varandra i en liten dalsänka strax nedanför den långa grusåsen. Uppe på grusåsen löper vägen mellan Norrsunda och Widbo, en gammal färdväg mellan Ärlinghundra härad och Seminghundra härad. Utefter färdvägen låg Starrmossen och Svartbäcken. I de kärrliknande markerna hade Ärlinghundra sin avrättningsplats. I väntan på att dödsdomen skulle gå i verkställighet fick missdådaren sitta med benen fastlåsta i en stock. "Benstocken". Därefter fördes den dödsdömde upp till avrättningsplatsen som låg synlig från den gamla färdleden. Folk strömmade till för att bevittna det makabra skådespelet.

En vanlig form var hängning men dödsdomen kunde också bestå av halshuggning eller stegling varefter kroppen brändes på bål. Resterna av kroppen fick sedan ligga kvar för att slutligen vid tillfälle grävas ned någonstans i kärret. Att dessa makabra skådespel gick av stapeln på gränsen mellan två härad har även det sitt intresse. Det var vanligt att avrättningsplatserna låg i otillgängliga marker på detta sättet för att avrättade inte skulle komma i vigd jord. Gunnar Cedergren, son till Fritjof Cedergren berättar i en skildring från sin barndom vid Benstocken att han som barn kommer ihåg den mörkna stocken som var utplacerad i en vattensamling vid Svartkärret, där avrättningarna ägt rum. Stolpen lutade starkt och föll slutligen i vattnet.

Det berättades då han var barn, att gamla människor i bygden mindes de sista avrättningarna. Bygdens folk samlades vid avrättningsplatsen, de satt på sluttningen eller klättrade upp i träden för att se bättre. Många svimmade då dödsdomen gick i verkställighet. När Långåsvägen rätades ut under 1950-talet vräktes schaktmassor i kärret och vattenspegeln försvann för alltid. Sista avrättningen på Svartbäck vid Benstocken
Pigan Greta Stina Ersdotter förklarades skyldig till mord.

På morgonen den 28 augusti 1828 blev Anna Nilsdotter, hustru till Jan Andersson, i Fransåker förgiftad med en dödlig dos arsenik. Arseniken var tillsatt hennes frukostmat av pigan Greta Stina Ersdotter, vilken hade ett förhållande med sin husbonde Jan Andersson. Anna Nilsdotter åt sin frukost i lugn och ro varefter hon gick till statdrängen Anders Pehrssons hustru i Herresta by. Strax efter ankomsten blev hon häftigt sjuk i kräkningar, brännande smärta i halsen och stark ångest. Hon fördes då hem med häst och vagn vid ettiden. Vid hemkomsten var hon fortfarande vid medvetande, men fick emellanåt svåra fall av kramper och avled vid fyratiden samma dag. Obduktionen utfördes den femte september 1828 av provincialläkare P Brandelius i närvaro av kronolänsmannen Johnsson och rotmästaren Holmström. Platsen var slöjdeboden på Jan Anderssons gård i Fransåker. Vid obduktionen konstaterades att Anna Nilsdotter avlidit från följderna av en dödlig dos arsenik. Detta bekräftades även av den kemiska undersökningen av magsäcksinnehållet. Hon var vid sin död 66 år gammal.

Rättegången hölls vid Urtima ting den 22 september 1828 i Sätuna.

Häradsrätten bestod av följande personer :

    Häradsdomare Matts Mårtensson i Tihl
    Nämndeman Pehr Wallin i Säby
    Nämndeman Anders Andersson i Ström
    Nämndeman Matts Pehrsson i Killinge
    Nämndeman Jan Pehrsson i Skålsta
    Nämndeman Anders Ersson i Rickeby
    Nämndeman Bonden Anders Andersson i Sätuna
    Nämndeman Kronlänsmannen Eric Jansson

Pigan Greta Stina Ersdotter förklarades skyldig till mordet på Anna Nilsdotter. Avrättningen ägde rum den 28 mars 1829 på Svartbäck vid Benstocken. Greta Stina Ersdotter blev halshuggen och bränd på bål. Hon var vid sin död 24 år, 4 månader och 18 dagar gammal.

Stolt sponsor!

svenfrdeitrues

Följ oss på facebook

Vi finns här för dig